หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม การรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก

การรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก

          สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ รวมทั้งเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถของท่านสมาชิกสมาคม ฯ และการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง มักประสบปัญหาขาดความร่วมมือจากสมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ จึงได้กำหนดข้อตกลง และขอความร่วมมือจากสมาชิก ดังนี้

          1. กิจกรรมเสวนา/สัมมนา สมาชิกต้องเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
          2. กิจกรรมอื่นๆ สมาชิกต้องเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

          ดังนั้น เพื่อให้ท่านสมาชิก ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ (อาทิ สิทธิในการรักษาพยาบาล, สิทธิในการรับทุนการศึกษาบุตร/ธิดา, สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่/คาราวาน, สิทธิในการขอรับความช่วยเหลือ และอื่นๆ) สมาคม ฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

          พบกับกิจกรรมดีๆ สำหรับสมาชิกสมาคม และสามารถติดตามข่าวสารของ สมาคมฯได้ที่ www.tajathailand.com ซึ่งคณะกรรมการเปิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และคนรักยานยนต์ทั่วประเทศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…
Tel : 0 2043 5958
Mobile : 06 1223 7516
E-Mail : tajathailand@gmail.com