ประกาศสมาคม

หน้าแรก ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านสวัสดิการ การมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ประจำปี 2560