หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติจัดงบช่วยเหลือสมาชิกกรณีออกจากงาน

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติจัดงบช่วยเหลือสมาชิกกรณีออกจากงาน

          สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) มีวัตถุประสงค์หนึ่งคือ เป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพ ผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จึงได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปีพ.ศ. 2561-2563 ครั้งที่ 5 /2561 เรื่องการจัดงบช่วยเหลือกรณีสมาชิกออกจากงานประจำ และอยู่ระหว่างว่างงาน รองานใหม่ โดยสมาคมฯ จะมอบเงินช่วยเหลือให้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 1 ครั้งต่อ 1 สิทธิ์ของสมาชิก

          ทั้งนี้ สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับงบช่วยเหลือกรณีออกจากงาน จะต้องแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์โดยทำหนังสือชี้แจงสถานภาพ มาที่สมาคมฯ เพื่อให้คณะกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์พิจารณาเพื่ออนุมัติตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีกำหนดเวลาตามวาระบริหารงานของคณะกรรมการบริหารนี้ (ปีพ.ศ. 2561-2563)  

           คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความปรารถนาดีที่จะให้สมาชิกได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ยกระดับความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆมิติ ซึ่งจะได้เสนอ และแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

           พบกับกิจกรรมดีๆ สำหรับสมาชิกสมาคม และสามารถติดตามข่าวสารของ สมาคมฯได้ที่ www.tajathailand.com ซึ่งคณะกรรมการเปิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และคนรักยานยนต์ทั่วประเทศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…
Tel : 0 2043 5958
Mobile : 06 1223 7516
E-Mail : tajathailand@gmail.com