ทำเนียบนายกสมาคมฯ ในอดีต

ปี 2544-2545
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
ปี 2546-2549
จาตุรนต์ โกมลมิศร์
ปี 2550-2553
อโนทัย เอี่ยมลำเนา
ปี 2554-2556
จาตุรนต์ โกมลมิศร์
ปี 2557-2558
วัชระ ธรรมศรี
ปี 2559-2560
ยุทธพงษ์ ภาษี
ปี 2561-2562
ภูวนาถ เผ่าจินดา

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2565