ทำเนียบนายกสมาคมฯ ในอดีต

ปี 2544-2545
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
ปี 2546-2549
จาตุรนต์ โกมลมิศร์
ปี 2550-2553
อโนทัย เอี่ยมลำเนา
ปี 2546-2549
จาตุรนต์ โกมลมิศร์
ปี 2557-2558
วัชระ ธรรมศรี
ปี 2559-2560.
ยุทธพงษ์ ภาษี

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562