สมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) 

สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ- สกุล สื่อ
กิตติมศักดิ์ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์  สื่อสากล
กิตติมศักดิ์ นายจรวย  ขันมณี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ  VA&SON
กิตติมศักดิ์ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายรวิ โหลทอง  อินสไพร์
กิตติมศักดิ์ นายพินิต ทองสุข  www.thecarstune.com
กิตติมศักดิ์ นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.
กิตติมศักดิ์ นายรวิพล สุวรรณผ่อง  Motor Variety, TRS 99.5 MHz.
กิตติมศักดิ์ นายองอาจ  จรุงศรี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายถิรพร เนาว์ถิ่นสุข  นิตยสาร On The Road
กิตติมศักดิ์ นายวัชระ ธรรมศรี  พ่อมดรถยนต์, www.carwizard.co.th
กิตติมศักดิ์ นายยุทธพงษ์ ภาษี www.thaiautopress.com
 
 

สมาชิกสามัญ

 ชื่อ สกุลหน่วยงานเลขสมาชิก
นายกรกรณัฐ วิรัชศิลป์BMWCar, bmwcarmag.com337
นายกรกิต กสิคุณฐานเศรษฐกิจ103
นายกฤษฎา อารีย์เจริญmediathailand.net252
นายกฤษพล จุลโลบลautovisionmag.com304
นางสาวกษิรา ศรีสุวรรณรายการ Motor World188
นาย ก้องเกียรติ ศรีทับทิมthecarstune.com238
นางสาวกัญญณัช กินนารีD CAR Magazine102
นายกันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์SAFE SAVE DRIVE57
นายกันต์ เย็นสบายCmax Car Magazine197
นายกันย์ ฉันทภิญญาAUTO JAM TV21
นางสาวกาญจนา สัตยไพศาลเดอะไซเคิล, เดอะไซเคิลออนแอร์,
Autospeedworld.com
279
นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์เดลินิวส์ ออนไลน์246
นายกิตติศักดิ์ ไพศาลธนจิตรออโต้วาไรตี้207
นายเกรียงศักดิ์ ปันสมautoinfo.co.th305
นายเกียรติสยาม เกิดทรัพย์แหล่งรถยนต์, drivingplace.com56
นายขจรศักดิ์ ลอยBangkok Post138
นาย ขวัญกันทรลักษ์ พลเยี่ยมbanmuang.co.th185
นางสาวขวัญลดา พิมพ์บัณฑิตautovisionmag.com241
นายคฑาทอง ไวทยานนท์สยามกีฬา, เส้นทางยานยนต์134
นายคิงสลี ไชยรัตน์ วิชยะสิงหะนสพ.เดอะเนชั่น129
นางสาวจงจิตต์ มงคลสิริฤกษ์นิตยสาร เดอะรัน15
นายจตุรงค์ หมื่นทิพย์ไรดิ้ง แม็กกาซีน367
นายจักรชัย เปี่ยมน้ำใจ66speedzone.com346
นายจักรพันธุ์ ชื้อเจริญศักดิ์gt-rmaxx.com352
นายจินดา ลัยนันท์autoinfo.co.th118
นางสาวจิระวรรณ ถนัดช่างแสงSmart Drive FM89.5, motorsport.com,
carlifeway.com
258
นายจิรัฐชัย สุนทรวิภาตcarallstyle.com141
นางสาวจิราพร ศรีอำไพ2FAST magazine303
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์AUTO JAM TV334
นายจีรชา ใจเปี่ยมmediathailand.net273
นายจีรศักดิ์ สุวรรณพืชรายการวิทยุ Car for Life137
นางสาวจุฑามาศ ไชยวรรณนสพ.ฐานเศรษฐกิจ270
นางสาว จุฑามาศ สุภณชัยincarsmagazine.com183
นางสาวจุฑารัตน์ อุ้มญาติรายการ Motor Running, myautotrend.com18
นายเจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อยนิตยสาร เดอะรัน14
นายเจษฏา วงศ์พานิชรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com153
นายเฉลิมพงศ์ วงษ์ฉิมรายการวิทยุ Automedia Radio31
นายชญานิน โชติชมภูพงษ์BMWCar, bmwcarmag.com338
นายชญาพน เอกฉัตร์acarnewsonline.com306
นายชนกันต์ พลจันทึกjoinalifethailand.com75
นางชยิสรา อารียสมบัติรายการ auto variety353
นาย ชลัคร ช่วยชูcheckraka.com139
นายชัชรินทร์ วงศ์สงวนautothaistyle.com62
นายชัยวัฒน์ สนไธสงmediathailand.net251
นายชาลี เชนส้มรายการ Motor Running 67
นางสาวชิชาณัฏฐ์ อัครฐิติชญาพรนิตยสาร แมกซิมัม สปีด349
นายชุมพล ณ ตะกั่วทุ่งนิตยสาร Golf Digest52
นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตรออโต้วาไรตี้159
นางสาวณภัทร อินทรอภัยรายการ auto variety354
นางสาวณภาภัช มีแววmotor radio FM97307
นายณรงค์เดช ปริญญาชัยศักดิ์whatcar.co.th308
นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติวัฒนานันท์นิตยสาร ออโต้นิวส์376
นายณวินท์ ยาศรีนิตยสาร In for life276
นาย ณัฐเทพ เผ่าจินดาAutoMotor TV, autoworldthailand.com64
นางสาวณัฐนันท์ เสริมกิจเสรีjoinalifethailand.com77
นายณัฐพล จีระมงคลกุลgrandprix.co.th160
นายณัฐพล ฉัตรธนโชติกุลjust-ride-it.com361
นาย ณัฐพล เดชสิงห์grandprix.co.th84
นายณัฐพล เผ่าจินดาสยามกีฬา, siamsport.co.th106
นางณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine.com309
นายณัฐวุฒิ บุญฉลวยเส้นทางยานยนต์, mo-emag.com194
นายณัฐเวช ยอดแสงcarinner.com115
นางสาวณิชกาญจน์ เกยอินทร์thaiautopress.com310
นายดำรัส คุณมีรายการ AutoWorld TV167
นายดินทรรัตน์ บุญฉลวยเส้นทางยานยนต์, mo-emag.com44
นายเดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พลtorquethailand.com69
นายเดชา ไกรศิริเดชาCmax Car Magazine20
นายตระกูล ลินทมิตร massautocar.com230
นายเตมีย์ ลิ้มตระกูลincarsmagazine.com163
นายไตรวุธ วีรานนท์ดีคาร์ แมกกาซีน, โชว์รูมออนแอร์311
นายทนง แซ่เล้าไซเคิลโรด221
นายทนญชัย นิ้มสุนทรtogetherdriven.com171
นาย ทฤษฎี วีระพงษ์motorforward.com312
นายทศพร ยงทวิชาชาติJust-Ride-it.com335
นางสาวทัศนียา ไกรศิริเดชาautospinn.com74
นายธนกร สิริบุญญานันท์SAFE SAVE DRIVE FM89.5, lifestyle224.com380
นายธนกฤต ธนะสารเจริญกรังด์ปรีซ์366
นายธนทรัพย์ สามสุวรรณgt-rmaxx.com351
นายธนวัฒน์ บรรลุกิจแหล่งรถยนต์34
นาย ธนสาร เสาวมลautoinfo.co.th117
นายธนัญชัย ยอดธรรมมาautolike tv87
นางสาวธมนรัชต์ ยงพรพาณิชย์torquethailand.com313
นายธรรมปพน ปั้นคุ้มอินไซด์มอเตอร์เรชซิ่ง262
นางธัญชนก บรรลุกิจcaralltime.com35
นางธัญญลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยากลับให้ได้ไปให้ถึง, caronline.net81
นายธานินท์ ศรีชูเปี่ยมmediathailand.net253
นางธิดารัตน์ ลอยAstv ผู้จัดการรายวัน 47
นางสาว ธีรดา เงินเจริญbenewsonline.com256
นายธีรธรรม ธรรมศรีรายการ พ่อมดรถยนต์, carwizard.com372
นายธีรวัฒน์ ดุรงค์กวินAstv ผู้จัดการรายวัน 16
นายธีระโชติ คงทนรายการ GPS เส้นทางโฟกัส68
นาย นนท์ธีร์ นุตกุลrestmetalk.com226
นายนพพร ณรงค์น้อยนิตยสาร The Runนิตยสาร The Run280
นางสาวนรินทร โชติภิรมย์กุลนสพ.ไทยโพสต์123
นางสาวนัทธมน มังกรแก้วModern Bike Magazine355
นางสาว นัทน์นลินทน์ สมปราชญ์togetherdriven.com314
นาย นัทภัค หิรัญรัตน์beyonddrive.com277
นายนิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า61
นายนิธิศ ไตรพิพิธสิริวัฒน์MIX Magazine, mixmaya.com344
นายนินาท เทียบเทียมGT PORSCHE, gtporschemag.com339
นางสาว นิรดา จุลโลบลนิตยสาร Autovision & Travel59
นางสาวนุสรา เงินเจริญautoinfo.co.th111
นายปกรณ์ ทัตธนสมบัติfillingbike.com357
นายปฏิวัติ หนูคงrealtimecarmagazine359
นายปฐพี ชูมณีTwo Wheels Action224
นางสาวปนิษฐา กันทะเวียงรายการ SPORT FOCUS348
นาย ปรม พวงงามcarzanova.com100
นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์whatcar.co.th315
นางสาวปราณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาTHE BIKE358
นายปรีดาภาส แก้วกำพลModern Bike Magazine356
นางสาวปรียานุช ปิ่นอำคาcarvarity.com362
นายปฤษฎี หลวงยศกรังด์ปรีซ์ แชนแนล101
นายปัญญาเดช ฉิมพาลีเซียนมอเตอร์ไซค์316
นายปาณ์นพ ศิลปีjoinalifethailand.com237
นางสาว ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติautoinfo.co.th116
นางสาวปิยธิดา คิดอ่านautoinfo.co.th213
นายปิยวัฒน์ จิตมานิตยสาร Autovision & Travel60
นายปิยะณัฐ วงศ์ราษฎร์Two Wheels Action342
นางปิยะนารถ สิงห์เขียวพงษ์รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.302
นายปิยะพล ยินดีjust-ride-it.com360
นายปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์motorforward.com40
นายเปรมยุพล นามบุญสิงห์พลtorquethailand.com70
นายเปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์กลับให้ได้ไปให้ถึง, caronline.net66
นาย พงศ์พันธ์ รัมมะเกตุrealtimecarmagazine.com317
นายพรชัย ลีลาศิระกุลนิตยสาร บัดดี้ไบค์368
นาย พรหมมินทร์ งามจั่นศรีdriveautoblog.com229
นายพลพัต สาเลยยกานนท์โพสต์ ทูเดย์ 155
นายพลสิทธิ์ นาคใจเสือโรดเรซซิ่ง192
นายพลสิทธิ์ อุชชินรายการ ต-คนรักรถ, carvariety.com83
นายพลัฏฐ์ นิธากรณ์ เส้นทางยานยนต์23
นายพัชระ ผ่องพัฒน์autoinfo.co.th42
นางสาวพิชญ์สินี มีชำนะfacebook.com/MaximumSpeed234
นายพิเชษฐ์ แจ่มกระทึกSAFE SAVE DRIVE FM89.5,
lifestyle224.com
43
นายพิตรพิบูล อภิสรเมธาสิทธิ์mo-emag.com318
นายพิสิษฐ์ นารถมณีTwo Wheels Action319
นายพิสิษฐ์ ภาระก้านตรง2FAST magazine239
นายพีรพล กนิษฐะเสนGT PORSCHE, gtporschemag.com340
นาย พีรพัชร หุนสวัสดิ์autospinn.com267
นาย พุฒิเชฎฐ์ ตรงซื่อสัตย์ gothyudrive.com184
นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ รายการ Auto World ททบ.51
นายพุทธิ ผาสุกgrandprix.co.th170
นางพูลทรัพย์ ติยะจันทร์นิตยสาร Hyper Modify 379
นายไพรัช จันทรวิเศษAutoMotor TV, autoworldthailand.com187
นางสาวภัชรี เอกฉัตร์นิตยสาร A car, acarnewsonline.com33
นางสาวภัทร์ฐิตา วิอุ่นautoinfo.co.th215
นายภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า204
นายภิญโญ จันทร์เพชร์นิตยสาร motorcross94
ร.ต.ภีมสินี รัตน์อ่อนcarzanova.com294
นาย ภูวนาถ เผ่าจินดาAutoMotor TV, autoworldthailand.com121
นายมณฑล วงษ์โซรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com272
นายมนต์ชัย สว่างศรี facebook.com/ThaiTestdrive/217
นายมนตรี แซ่หุ่นAuto World249
นางสาว มัณฑนา เชตุวัลลภกุลautoindy.net227
นาย เมธัส เจริญอรุโณทัยcarrushome.com95
นางเมลดา กิจไกรลาศheavy69.com371
นายยศกรวิศรุต เจริญเตชาพันธ์Two Wheels Action219
นายยุทธศักดิ์ กลิ่นมาลาautospeedz.com236
นายโยธิน กิจไกรลาศheavy69.com370
นายรชฎ สุวรรณรัตน์ Showroom on air202
นาย รติ ปานทองGT-R maxx on wave, gtrmaxx.com203
นาย รังสรร ทองภูfacebook.com/inMarketingnews/32
นางสาว รัตนา ภู่มากfacebook.com/MaximumSpeed233
นางสาวรุ่งกานต์ แย้มไชยาgt-rmaxx.com350
นางสาวรุ่งรัตน์ ขวัญชื้น รายการ GPS เส้นทางโฟกัส13
นางสาวฤติมา จุลโลบลautovisionmag.com161
นางลักษณา แตงร่มใบนิตยสาร In for life275
นายลิขิต น้าประเสริฐautoinfo.co.th127
นางสาว วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์autospinn.com285
นางสาววงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์autospinn.com285
นายวชิระ เรืองมาลัยacarnewsonline.com79
นางสาววนิดา มานิดสราไรเดอร์คลับ244
นางสาววนิตดา อมรวัฒนาเซียนมอเตอร์ไซค์320
นายวรชัย ปัญญาแพงออโต้มีเดีย289
นายวรณัฐพล เพิ่มสันเทียะ รายการ GPS เส้นทางโฟกัส297
นางสาววรพร บัวขาวbenewsonline.com321
นายวรพล ลิ่มศิริวงศ์ autospeedworld.com, nexttechdrive.next.in.th278
นางสาววรวลัญช์ อาสว่างรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com271
นายวรวุฒิ เลิศคำautofocusnews.com369
นายวรัญญู ยอดพรหมreviewrodmai.com7
นางวรินกาญจน์ อชิรศิรโรจน์gothrudrive.com347
นายวริษฐ์ เลิศพัชรพิบูลAutoMotor TV, autoworldthailand.com231
นาย วโรดม อิ้วลันตา checkraka.com37
นางสาววสุมดี พฤกษฎาจันทรD CAR Magazine322
นางสาววัชราภรณ์ ภัทรานุกรมรายการ motorworld 88
นางวัลภา คำศรีcarbeliever.com343
นายวิชาธร สงสัยเกตุรายการ ฅ. คนรักรถ363
นายวิฑูรย์ กุลธวัชชัยสยามกีฬา, auto time, siamsport22
นายวิทิต สุนทรสุขauto-thailand.com11
นายวิธวินท์ สนธิรักษ์BMW Car, GT PORSCHE, ENZO341
นายวินิจจัย ชลานุเคราะห์ AutoMotor TV281
นาย วิริยะ บุญเทศispeedegazine.com300
นางสาววิริยา บุญเทศispeedegazine.com125
นายวิโรจน์ ธัญญหาญShowroom On Air19
นายวิศรุต เหมประยูรนิตยสาร ไบเกอร์ (BIKER)364
นายวีรวิชญ์ ช้างแรงการไรเดอร์สคลับ193
นายวีระพงษ์ พุ่มผกาmotor radio FM97131
นางสาว วีรียา สิงห์เวียงladydrivethailand.com211
นางสาววุฒิณี ทับทองประชาชาติธุรกิจ157
นายศรัณรัฐ เปรมศรี Speed X On Air55
นางสาวศศิธันณ์ แมลงภู่autovisionmag.com162
นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์รายการ Autolike TV, autoliketv.com124
นายศักดิ์สิทธิ์ พัฒนพิบูลtop car, เส้นทางยานยนต์, MO-E Mag323
นายศาตพันธุ์ คันธาTORQUE, torquethailand.com378
นางสาวศิราณี วงษ์โซรายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com154
นายสนวัตร สุนทรกรัณย์สยามรัฐรายวัน, car on TV136
นายสมชาย เกตุหอมD CAR Magazine324
นายสมชาย พรหมหนูนสพ.ออโต้พรีวิว73
นายสมบัติ วัฒนวิไลกุลSmart Drive FM89.5, motoroops.com, carlifeway.com39
นายสมวิน จิรศักดิ์อานนท์นิตยสาร EVO133
นายสมศักดิ์ เชาว์รังสรรรายการ Automedia Radio live28
นายสมศักดิ์ มีลือการคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 4
นายสมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์BIKER107
นายสยาม สิทธิศาสตร์AutoNews&SoundTune 140
นายสราวุธ คำศรีนิตยสาร ตลาดรถ78
นางสาว สริตา โรจน์วัฒนวงศ์biztosuccess.com63
นางสาวสลิล ละครลีautofreestyle.com143
นายสายชล อรรถาเวชautoinfo.co.th166
นาย สารฑูล สักการเวชfacebook.com/Thaiautolive54
นายสินธุ์ชัย ภมรพลนสพ.กรุงเทพธุรกิจ132
นายสิริพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาThe Bike9
นาย สุกิจ เลิศธนะแสงธรรมautodeft.com172
นางสาวสุชาดา ผู้รักสงบ acarnewsonline.com298
นางสาวสุชารัตน์ ธานิศธนพัฒน์ladydrivethailand.com325
นางสาวสุดาภรณ์ ไกรแก้ว4Wheels, ฟอร์มูลา174
นายสุทธา สถาปิตานนท์Motor Running259
นายสุทธิชัย เตียวยืนยงข่าวสด186
นายสุทธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาThe Bike 247
นางสาวสุทธิสา สวัสดิ์ถึกนิตยสาร ตลาดรถ260
นายสุเทพ อนันต์mo-emag.com326
นายสุธายุทธ นาคปนคำThe Run169
นางสาวสุธารัตน์ หิรัญภิงคาTwo Wheels Action327
นางสาวสุธาสินี รัตนพันธ์รายการทีวี Z-TV, ztvthailand.com292
นาย สุธี โตเกษรautofreestyle.com142
นายสุพัฒน์ นาคฤทธิ์ motormillionaire.com110
นางสาวสุพัด ทวีสินอุดมcarwizard.com373
นายสุภรณ์ ถาวรนิธิautoindy.net99
นางสาว สุภัคตรา ผ่าผลD CAR Magazine328
นางสุมณฑา จิตประชากรนิตยสาร The Run345
นายสุเมธ เศษกระโทกrealtimecarmagazine.com329
นายสุรชัย มณีมหานนท์นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 212
นายสุรชิต รัตนมนตรีVictory Bike375
นายสุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยานสพ.มติชน122
ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีย์ภรณ์ แซ่เตียวรายการ GPS เส้นทางโฟกัส284
นายสุวัจชัย อินทร์แก้วคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง 181
นายสุวัฒน์ ทับพันธ์mo-emag.com36
นาย สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine.com330
นายเสฎฐกรณ์ วรรณศิริวิศาลauto.co.th331
นายอทิติ ศศิโรจน์carallstyle.com128
นายอนุชา ใจเปี่ยมmediathailand.net223
นายอภิชัย ไกรนุกูลนสพ.สยามรัฐ164
นางสาวอภิวรรณ โหมดเทศน์รายการ Z-TV374
นายอภิวัฒน์ชัย ทองวิวัฒน์ ispeedegazine.com301
นายอมร พวงงามนสพ.ประชาชาติธุรกิจ41
นายอรรครินทร์ ห้องดอกไม้ผู้จัดการรายวัน, mgronline.com199
นางสาวอรอุมา แก้วชูรายการ GPS เส้นทางโฟกัส17
นางสาวอริสรา อุ้มญาติMotor Running332
นางสาว อังคณา มะพลautosawasdee.com58
นางสาว อัจฉรา เงินเจริญbenewsonline.com257
นางสาวอัญฐิกา ศิลรัตน์ไบเกอร์ (BIKER)365
นายอัฐฒา นายเรือSAFE SAVE DRIVE FM89.5, lifestyle224.com126
นายอาทิตย์ ฉิมพาลีนิตยสาร เซียนมอเตอร์ไซค์377
นาย อาทิตย์ ทับมาโนชrealtimecarmagazine.com333
นายอานันท์ จูกอรายการ GPS เส้นทางโฟกัส80
นายเอกชัย ขำขนิษฐcarkrab.com3
นายเอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์ นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ76
นายเอกลักษณ์ สูยะศุนานนท์ autoinfo.co.th114


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-Mail : tajathailand@gmail.com
Tel : 0 2043 5958
Mobile : 06 1223 7516

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562