สมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) 

สมาชิกกิตติมศักดิ์
ชื่อ- สกุล สื่อ
กิตติมศักดิ์ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์  สื่อสากล
กิตติมศักดิ์ นายจรวย  ขันมณี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ  VA&SON
กิตติมศักดิ์ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา  กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.(มหาชน)
กิตติมศักดิ์ นายรวิ โหลทอง  อินสไพร์
กิตติมศักดิ์ นายพินิต ทองสุข  www.thecarstune.com
กิตติมศักดิ์ นายวรพล สิงห์เขียวพงษ์ รายการวิทยุคัมภีร์รถ 101.5 FM.
กิตติมศักดิ์ นายรวิพล สุวรรณผ่อง  Motor Variety, TRS 99.5 MHz.
กิตติมศักดิ์ นายองอาจ  จรุงศรี  ยานยนต์สแควร์
กิตติมศักดิ์ นายถิรพร เนาว์ถิ่นสุข  นิตยสาร On The Road
กิตติมศักดิ์ นายวัชระ ธรรมศรี  พ่อมดรถยนต์, www.carwizard.co.th
กิตติมศักดิ์ นายยุทธพงษ์ ภาษี www.thaiautopress.com
 
 

สมาชิกสามัญ

เลขสมาชิกชื่อ-สกุลสื่อ
337กรกรณัฐ วิรัชศิลป์BMWCar, www.bmwcarmag.com
103กรกิต กสิคุณฐานเศรษฐกิจ
304กฤษพล จุลโลบลAutovision & Travel
188กษิรา ศรีสุวรรณรายการ Motor World,www.motorworldthailand.com
238ก้องเกียรติ  ศรีทับทิมwww.thecarstune.com
102กัญญณัช กินนารีD CAR Magazine
57กันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์รายการ SAFE SAVE DRIVE
197กันต์  เย็นสบายC MAX CAR Magazine On Air
21กันย์ ฉันทภิญญาAUTO JAM TV
279กาญจนา สัตยไพศาลเดอะไซเคิล, เดอะไซเคิลออนแอร์, www.autospeedworld.com
246กิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์เดลินิวส์ ออนไลน์
56เกียรติสยาม เกิดทรัพย์แหล่งรถยนต์, www.drivingplace.com
138ขจรศักดิ์ ลอยBangkok Post
185ขวัญกันทรลักษ์ พลเยี่ยมwww.banmuang.co.th
241ขวัญลดา พิมพ์บัณฑิตAutivision&Travel, www.autovisionmag.com
134คฑาทอง ไวทยานนท์สยามกีฬา, เส้นทางยานยนต์
15จงจิตต์  มงคลสิริฤกษ์นิตยสาร เดอะรัน
367จตุรงค์ หมื่นทิพย์ไรดิ้ง แม็กกาซีน
346จักรชัย เปี่ยมน้ำใจwww.66speedzone.com
352จักรพันธุ์ ชื้อเจริญศักดิ์www.gt-rmaxx.com
118จินดา  ลัยนันท์ฟอร์มูล่า
258จิระวรรณ  ถนัดช่างแสงSmart Drive FM89.5, www.motorsport.com,www.carlifeway.com
141จิรัฐชัย สุนทรวิภาตCarallStyle.com
303จิราพร ศรีอำไพ2FAST magazine
334จิรายุ ห่วงทรัพย์
273จีรชา ใจเปี่ยมwww.MediaThailand.net
137จีรศักดิ์  สุวรรณพืชรายการวิทยุ Car for Life
183จุฑามาศ สุภณชัยincarsmagazine,incarsmagazine.com
14เจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อยนิตยสาร เดอะรัน
153เจษฎา วงศ์พานิชรายการ Z-TV
338ชญานิน โชติชมภูพงษ์BMWCar, www.bmwcarmag.com
306ชญาพน เอกฉัตร์a car magazine
75ชนกันต์ พลจันทึกwww.joinalifethailand.com
353ชยิสรา อารียสมบัติรายการ auto variety
139ชลัคร ช่วยชูcheckraka.com
62ชัชรินทร์ วงศ์สงวนAUTOTHAISTYLE.COM
67ชาลี เชนส้มรายการ Motor Running
349ชิชาณัฏฐ์ อัครฐิติชญาพรแมกซิมัม สปีด
52ชุมพล ณ ตะกั่วทุ่งนิตยสาร Golf Digest
354ณภัทร อินทรอภัยรายการ auto variety
376ณรงค์ฤทธิ์ กิตติวัฒนานันท์ออโต้นิวส์
276ณวินท์ ยาศรีนิตยสาร In for life
64ณัฐเทพ เผ่าจินดาwww.autoworldthailand.com
77ณัฐนันท์ เสริมกิจเสรีwww.joinalifethailand.com
160ณัฐพล จีระมงคลกุลGrandPrix Online
361ณัฐพล ฉัตรธนโชติกุลwww.just-ride-it.com
84ณัฐพล เดชสิงห์GrandPrix Online
309ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผลrealtimecarmagazine
115ณัฐเวช ยอดแสงcarinner.com
29ณีรณัฐ เผ่าจินดาwww.autoworldthailand.com
167ดำรัส คุณมีรายการ AutoWorld TV
69เดชพันธุ์ นามบุญสิงห์พลนิตยสาร Torque
20เดชา  ไกรศิริเดชาC MAX CAR
163เตมีย์  ลิ้มตระกูลincarsmagazine,incarsmagazine.com
311ไตรวุธ วีรานนท์โชว์รูมออนแอร์/คัมภีร์รถ
221ทนง แซ่เล้าไซเคิลโรด
171ทนญชัย นิ้มสุนทรwww.togetherdriven.com
335ทศพร ยงทวิชาชาติJust-Ride-it.com
74ทัศนียา ไกรศิริเดชาwww.autospinn.com
380ธนกร สิริบุญญานันท์SAFE SAVE DRIVE FM89.5, www.lifestyle224.com
366ธนกฤต ธนะสารเจริญกรังด์ปรีซ์
351ธนทรัพย์ สามสุวรรณwww.gt-rmaxx.com
34ธนวัฒน์ บรรลุกิจแหล่งรถยนต์
117ธนสาร เสาวมลฟอร์มูล่า, 4WHEELS, autoinfo
87ธนัญชัย ยอดธรรมมาautoliketv
313ธมนรัชต์ ยงพรพาณิชย์TORQUE, www.torquethailand.com
262ธรรมปพน ปั้นคุ้ม อินไซต์มอเตอร์เรซซิ่ง
35ธัญชนก บรรลุกิจแหล่งรถยนต์
47ธิดารัตน์ ลอยผู้จัดการ 360
256ธีรดา  เงินเจริญwww.benewsonline.com
372ธีรธรรม ธรรมศรีรายการ พ่อมดรถยนต์, www.carwizard.com
16ธีรวัฒน์  ดุรงค์กวินนสพ.ผู้จัดการ 360, MGR Online
68ธีระโชติ คงทนรายการ Gpsเส้นทางfocus
226นนท์ธีร์ นุตกุลwww.restmetalk.com
280นพพร ณรงค์น้อยนิตยสาร The Run
123นรินทร โชติภิรมย์กุลนสพ.ไทยโพสต์
314นัทท์นลินทน์ สมปราชญ์togetherdriven
355นัทธมน มังกรแก้วModern Bike Magazine
277นัทภัค หิรัญรัตน์www.beyonddrive.com
61นิติ โมราวรรณนสพ.แนวหน้า
344นิธิศ ไตรพิพิธสิริวัฒน์MIX Magazine, www.mixmaya.com
339นินาท เทียบเทียมGT PORSCHE, www.gtporschemag.com
59นิรดา จุลโลบลนิตยสาร Autovision & Travel
111นุสรา  เงินเจริญฟอร์มูล่า
357ปกรณ์ ทัตธนสมบัติwww.fillingbike.com
359ปฏิวัติ หนูคงrealtimecarmagazine
224ปฐพี ชูมณีwww.koytalk.com
348ปนิษฐา กันทะเวียงSPORT FOCUS
100ปรม พวงงามwww.carzanova.com
358ปราณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาTHE BIKE
356ปรีดาภาส แก้วกำพลModern Bike Magazine
362ปรียานุช ปิ่นอำคาwww.carvarity.com
316ปัญญาเดช ฉิมพาลีเซียนมอเตอร์ไซค์
237ปาณ์นพ  ศิลปีJoinalifethailand.com
116ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติฟอร์มูลา
60ปิยวัฒน์ จิตมานิตยสาร Autovision & Travel
342ปิยะณัฐ วงศ์ราษฎร์Two Wheels Action
360ปิยะพล ยินดีJust-Ride-it.com
40ปิยะ มีทรัพย์ไพบูลย์www.motorforward.com
70เปรมยุพล นามบุญสิงห์พลนิตยสาร Torque
66เปรมศักดิ์ เพียรพานิชย์www.caronline.net
368พรชัย ลีลาศิระกุลบัดดี้ไบค์
229พรหมมินทร์  งามจั่นศรีwww.Driveautoblog.com
155พลพัต สาเลยยกานนท์โพสต์ ทูเดย์
192พลสิทธิ์ นาคใจเสือโรดเรซซิ่ง
83พลสิทธิ์ อุชชินรายการ ต-คนรักรถ, www.carvarity.com
23พลัฎฐ์  นิธากรณ์เส้นทางยานยนต์
234พิชญ์สินี  มีชำนะMaximumSpeed
43พิเชษฐ์ แจ่มกระทึกSAFE SAVE DRIVE FM89.5,
www.lifestyle224.com
319พิสิษฐ์ นารถมณีTwo Wheels Action
239พิสิษฐ์ ภาระก้านตรง 2FAST magazine
340พีรพล กนิษฐะเสนGT PORSCHE, www.gtporschemag.com
184พุฒิเชฎฐ์ ตรงซื่อสัตย์www.gothyudrive.com
170พุทธิ ผาสุกGrandPrix Online
379พูลทรัพย์ ติยะจันทร์Hyper Modify
187ไพรัช จันทรวิเศษRoute26, www.autoworldthailand.com
33ภัชรี เอกฉัตร์นิตยสาร A car, www.acarnewsonline.com
215ภัทร์ฐิตา วิอุ่นwww.iamcar.net
204ภาคภูมิ ภู่กาญจน์นสพ.แนวหน้า
121ภูวนาถ  เผ่าจินดาroute26, www.autoworldthailand.com
272มณฑล วงษ์โซรายการ Z-TV
217มนต์ชัย สว่างศรีThai Testdrive, FM102 ขับจริงลองจริงกับเล็กมนต์ชัย
249มนตรี  แซ่หุ่นAuto World
227มัณฑนา  เชตุวัลลภกุลwww.AUTOINDY.NET
95เมธัส เจริญอรุโณทัยwww.carrushhome.com
371เมลดา กิจไกรลาศwww.heavy69.com
370โยธิน กิจไกรลาศwww.heavy69.com
202รชฎ สุวรรณรัตน์Showroom on air
203รติ ปานทอง GT-R maxx on wave, www.gt-rmaxx.com
32รังสรร  ทองภูIn marketing, inmarketingnews
233รัตนา ภู่มากMaximumSpeed
350รุ่งกานต์ แย้มไชยาwww.gt-rmaxx.com
13รุ่งรัตน์  ขวัญชื้นรายการ GPS เส้นทางโฟกัส
161ฤติมา จุลโลบลAutovisionmag.com, Autovision&Travel
275ลักษณา แตงร่มใบนิตยสาร In for life
127ลิขิต น้าประเสริฐ4WHEELS
285วงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์www.autospinn.com
79วชิระ  เรืองมาลัยA Car, www.acarnewsonline.com
244วนิดา  มานิดสราไรเดอร์คลับ
320วนิตดา อมรวัฒนาเซียนมอเตอร์ไซค์
297วรณัฐพล เพิ่มสันเทียะGPS เส้นทางโฟกัส
321วรพร บัวขาวwww.benewsonline.com
278วรพล ลิ่มศิริวงศ์www.beyonddrive.com
271วรวลัญช์ อาสว่างรายการ Z-TV
369วรวุฒิ เลิศคำwww.autofocusnews.com
7วรัญญู ยอดพรหมwww.autospinn.com
347วรินกาญจน์ อชิรศิรโรจน์www.gothrudrive.com
37วโรดม อิ้วลันตาwww.checkraka.com
322วสุมดี พฤกษฎาจันทรwww.dcarmagazine.com
336วัชราพร ผลดีGT PORSCHE, www.gtporschemag.com
343วัลภา คำศรีwww.carbeliever.com
363วิชาธร สงสัยเกตุฅ. คนรักรถ
22วิฑูรย์  กุลธวัชชัยสยามกีฬา, auto time, siamsport
11วิทิต  สุนทรสุขwww.auto-thailand.com
341วิธวินท์ สนธิรักษ์BMW Car, GT PORSCHE, ENZO
364วิศรุต เหมประยูรไบเกอร์ (BIKER)
193วีรวิชญ์ ช้างแรงการไรเดอร์ส คลับ ไทยแลนด์ แมกกาซีน, speed channel, RidersClubMag
211วีรียา สิงห์เวียงwww.ladydrivethailand.com
162ศศิธันณ์ แมลงภู่Autovision&Travel
124ศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์รายการ Autolike TV, AutolikeTV.com
378ศาตพันธุ์ คันธาTORQUE, www.torquethailand.com
154ศิราณี วงษ์โซรายการ Z-TV
136สนวัตร  สุนทรกรัณย์สยามรัฐรายวัน, car on TV
324สมชาย เกตุหอมD CAR Magazine
73สมชาย พรหมหนูนสพ.ออโต้พรีวิว,www.autopreviewnews.com
39สมบัติ วัฒนวิไลกุลSmart Drive FM89.5, www.motoroops.com,
www.carlifeway.com
133สมวิน จิรศักดิ์อานนท์นิตยสาร EVO
28สมศักดิ์  เชาว์รังสรรรายการ Automedia Radio live
4สมศักดิ์  มีลือการคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
107สมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์BIKER
140สยาม สิทธิศาสตร์AutoNews&SoundTune
78สราวุธ คำศรีตลาดรถดีดี.com
63สริตา โรจน์วัฒนวงศ์BIZTOSUCCESS.COM
143สลิล ละครลีwww.Autofreestyle.com
166สายชล อรรถาเวชฟอร์มูล่า
54สารฑูล สักการเวชwww.thaiautolive.com
132สินธุ์ชัย ภมรพลนสพ.กรุงเทพธุรกิจ
9สิริพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาTHE BIKE
172สุกิจ เลิศธนะแสงธรรมwww.autodeft.com
298สุชาดา ผู้รักสงบa car magazine
325สุชารัตน์ ธานิศธนพัฒน์www.ladydrivethailand.com
174สุดาภรณ์ ไกรแก้ว4Wheels, ฟอร์มูลา
259สุทธา สถาปิตานนท์Motor Running
186สุทธิชัย เตียวยืนยงSNEWS
247สุทธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาThe Bike
260สุทธิสา  สวัสดิ์ถึกตลาดรถ/ตลาดหุ้น
169สุธายุทธ นาคปนคำThe Run
327สุธารัตน์ หิรัญภิงคาTwo Wheels Action
142สุธี โตเกษรwww.Autofreestyle.com
110สุพัฒน์ นาคฤทธิ์www.motormillionaire.com
373สุพัด ทวีสินอุดมพ่อมดรถยนต์, www.carwizard.com
99สุภรณ์ ถาวรนิธิwww.AUTOINDY.NET
328สุภัคตรา ผ่าผลD CAR Magazine
345สุมณฑา จิตประชากรThe Run
329สุเมธ เศษกระโทกrealtimecarmagazine
212สุรชัย มณีมหานนท์www.buzzbiz24.com
375สุรชิต รัตนมนตรีVictory Bike
96สุรเชษฐ์ กิมจีนwww.gt-rmaxx.com
122สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยานสพ.มติชน
284สุรีย์ภรณ์ แซ่เตียวGPS เส้นทางโฟกัส
181สุวัจชัย อินทร์แก้วคู่แข่งมอเตอร์ริ่ง
330สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผลrealtimecarmagazine
128อทิติ ศศิโรจน์CARALLSTYLE
223อนุชา ใจเปี่ยมwww.MediaThailand.net
164อภิชัย ไกรนุกูลwww.autowoke.com
374อภิวรรณ โหมดเทศน์Z-TV
41อมร พวงงามนสพ.ประชาชาติธุรกิจ
2อรรคพล  สุทธะพินทุwww.autoworldthailand.com
199อรรครินท์ ห้องดอกไม้    ผู้จัดการ360, manager.co.th
17อรอุมา แก้วชูรายการ GPS เส้นทางโฟกัส
257อัจฉรา  เงินเจริญwww.benewsonline.com
365อัญฐิกา ศิลรัตน์ไบเกอร์ (BIKER)
126อัฐฒา  นายเรือSAFE SAVE DRIVE FM89.5, www.lifestyle224.com
377อาทิตย์ ฉิมพาลีเซียนมอเตอร์ไซค์
333อาทิตย์ ทับมาโนชrealtimecarmagazine
80อานันท์  จูกอรายการ GPS เส้นทางโฟกัส
3เอกชัย  ขำขนิษฐwww.carkrab.com
76เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ
114เอกลักษณ์  สูยะศุนานนท์ฟอร์มูล่า,autoinfo


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-Mail : tajathailand@gmail.com
Tel : 0 2043 5958
Mobile : 06 1223 7516

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562