TAJA Best Content Awards 2019

หน้าแรก สมาคม สรยท. บทความ TAJA Best Content Awards 2019

OK Naheaw

“จังหวัดเลยอีกแล้ว” เรามากันบ่อยมากจนคิดว่าไม่น่าจะมาซ้ำอีก ทุกครั้งที่เรามาปลายทางจะอยู่ถนนเลียบโขงเชียงคาน หรือไม่ก็อยู่กันที่ด่านซ้าย ในวันนี้เราเลือกจะไปให้ถึง “นาแห้ว” เป็นอีกอำเภอที่ยังสมบูรณ์ด้วย วิถี ประเพณี และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ค่อยถูกแนะนำเท่าที่ควร ทริปนี้จึงเป็นการเดินทางเพื่อเปิดเส้นทางอีกครั้ง     นาแห้ว ชื่อนี้บางคนเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน หลายคนก็เคยผ่านแต่ไม่เคยคิดแวะ จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบ แต่สำหรับเราวันนี้เราเลือกให้ชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทย ใครชื่นชอบสัมผัสกับความงดงามที่ยังสมบูรณ์โดยที่ยังเห็นชาวบ้านลงแขกเกี่ยวข้าวกัน ซึ่งทุกวันนี้น้อยลงไปทุกทีด้วยสาเหตุต้องพึ่งพาเครื่องจักร เมืองนี้ชาวบ้านบอกว่าทุกเช้าเราจะอยู่ในม่านหมอกทุกวัน อากาศดีมาก ในวันมาถึงของกับ All-new Toyota Corolla...