หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว ข่าวอื่นๆ บางจากฯ จัดโครงการครอบครัวใบไม้รวมใจประหยัดไฟใช้หลอด LED

บางจากฯ จัดโครงการครอบครัวใบไม้รวมใจประหยัดไฟใช้หลอด LED

เพื่อนพนักงานบางจาก ร่วมกิจกรรมมอบหลอดไฟ LED แก่เพื่อนบ้านผู้อาศัยในชุมชนรอบโรงกลั่น โดยตั้งเป้าหมายเมื่อทั้งโครงการแล้วเสร็จกว่า 9,000 หลอด ครอบคลุม 1,000 หลังคาเรือน เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้หลอดประหยัดไฟ ลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน

ซึ่งการใช้หลอดไฟ LED 1 หลอด ขนาด 10 วัตต์สามารถประหยัดได้ประมาณ 100 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 46 วัตต์ โดยการคำนวณค่าไฟด้วยสูตร (วัตต์ x ชม.การเปิด x 365 วัน x 4.20 บาท/ยูนิต) /1,000 กิโลวัตต์