หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม สมาคม สรยท. : ประกาศ สรยท.

สมาคม สรยท. : ประกาศ สรยท.

เพื่อนสมาชิกและทุกท่าน ครับ

จากการที่สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้อนุมัติงบประมาณให้กับโครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่สมาชิกจากกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 นั้น สมาคมฯได้แบ่งเบาภาระให้กับสมาชิกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ จ่ายค่าบำรุงประจำปี(100 บาท) เพื่อต่ออายุสมาชิกภาพให้สำหรับปี 2563-2564 และให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอรับรายละ 3,000 บาท สามารถแจ้งความประสงค์ได้จนถึง 30 เมษายน 2563

จากโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ มีสมาชิกตอบรับเข้าร่วม 223 ราย แบ่งเป็น ต่ออายุสมาชิกและขอรับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 210 ราย (โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกไปแล้วทั้งสิ้น) ต่ออายุแต่ไม่ขอรับการเยียวยา 13 ราย รายชื่อสมาชิกที่ขอรับการเยียวยาได้นำขึ้นแสดงบน www.taja.or.th เพื่อสามารถตรวจสอบได้เป็นที่เรียบร้อย

โครงการนี้สมาคมฯ ได้ใช้งบประมาณไปแล้ว 22,300 บาทสำหรับค่าบำรุง และ 630,000 บาท สำหรับเงินเยียวยาโควิด 19

และโครงการมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก ซึ่งปกติจะมอบให้ในช่วงเวลาการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนมีนาคม แต่เมื่อถูกเลื่อนการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินเข้าบัญชีให้สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปีนี้มีจำนวน 48 รายเป็นเงิน 240,000 บาท

รวมเป็นเงินที่ใช้สนับสนุน 892,300 บาท

การจัดทำโครงการช่วยเหลือและมอบทุนให้สมาชิกครั้งนี้ทำให้ สมาคมฯได้อัพเดท ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกทุกท่านที่ตอบรับเข้ามาเป็นเบื้องต้น ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักหนึ่งของสมาคมฯ

สำหรับงบประมาณมากมายที่เข้ามาสนับสนุนให้กับสมาชิกนั้น มาจากการสนับสนุนของบริษัทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หน่วยงานองค์กร ที่ให้การสนับสนุน บริจาคให้กับสมาคมฯในฐานะผู้สนับสนุนหลักประจำปี 2562 รายละ 100,000 – 500,000 บาท ดังนี้ มาสด้า อีซูซุ มอเตอร์เอ็กซ์โป เมอร์เซเดส-เบนซ์ ฮอนด้า ฟอร์ด บีเอ็มดับเบิลยู โตโยต้า นิสสัน เชฟโรเลต มิตซูบิชิ เอพีฮอนด้า และผู้สนับสนุนจากการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมอีกจำนวนหนึ่ง

ในนามของสมาคมฯ ขอแสดงความขอบคุณทุกบริษัท หน่วยงาน องค์กร ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดี โดยคณะกรรมการฯ ได้บริหารการจัดหาเงินสนับสนุนพร้อมกับการพิจารณาใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งกับสมาชิก การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพสื่อของสมาชิก และ การมีส่วนร่วมในพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยต่อไป

ภูวนาถ เผ่าจินดา
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย