หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม รายชื่อผู้เข้าอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media” (update)

รายชื่อผู้เข้าอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media” (update)

สมาคมฯ ขอแจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media ต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งของสื่อยานยนต์ยุคดิจิตอล”

ลำดับ ชื่อ- สกุล สื่อ เลขสมาชิก
1 พิสิษฐ์ ภาระก้านตรง  2FAST magazine 239
2 ขวัญกันทรลักษ์  พลเยี่ยม www.banmuang.co.th 185
3 วิทิต  สุนทรสุข www.auto-thailand.com 11
4 ธนวัฒน์ บรรลุกิจ แหล่งรถยนต์ 34
5 ธัญชนก บรรลุกิจ แหล่งรถยนต์ 35
6 วิฑูรย์  กุลธวัชชัย สยามกีฬา, auto time, siamsport 22
7 ณัฐพัชร์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine 309
8 สุวิวัฒน์ อัครพรพูนผล realtimecarmagazine 330
9 ชยิสรา อารียสมบัติ auto variety 353
10 อภิชัย ไกรนุกูล autowoke.com 164
11 ไพรัช จันทรวิเศษ Route26, Autoworldthailand.com 187
12 สุพัฒน์ นาคฤทธิ์ motormillionaire.com 110
13 นรินทร โชติภิรมย์กุล นสพ.ไทยโพสต์ 123
14 สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ BIZTOSUCCESS.COM 63
15 กันตธรรม ราชวัลลภานุสิษฐ์ SAFE SAVE DRIVE 57
16 กาญจนา สัตยไพศาล เดอะไซเคิล, เดอะไซเคิลออนแอร์, Autospeedworld.com 279
17 ปนิษฐา กันทะเวียง SPORT FOCUS 348
18 พิเชษฐ์ แจ่มกระทึก SAFE SAVE DRIVE FM89.5, lifestyle224.com 43
19 ทศพร ยงทวิชาชาติ Just-Ride-it.com 335
20 ธรรมปพน ปั้นคุ้ม อินไซต์มอเตอร์เรซซิ่ง 262
21 รัตนา ภู่มาก MaximumSpeed 233
22 พิชญ์สินี  มีชำนะ MaximumSpeed 234
23 สุรชิต รัตนมนตรี Victory Bike 375
24 เจษฎายุทธ์ ณรงค์น้อย นิตยสาร เดอะรัน 14
25 จงจิตต์  มงคลสิริฤกษ์ นิตยสาร เดอะรัน 15
26 ปฐพี ชูมณี www.koytalk.com 224
27 รุ่งรัตน์  ขวัญชื้น รายการ GPS เส้นทางโฟกัส 13
28 สุธารัตน์  หิรัญภิงคา Two Wheels Action 327
29 ณรงค์ฤทธิ์ กิตติวัฒนานันท์ ออโต้นิวส์ 376
30 อัญฐิกา ศิลรัตน์ ไบเกอร์ (BIKER) 365
31 วรินกาญจน์ อชิรศิรโรจน์ www.gothrudrive.com 347
32 วีรวิชญ์ ช้างแรงการ ไรเดอร์ส คลับ ไทยแลนด์ แมกกาซีน, speed channel, RidersClubMag 193
33 ทนญชัย นิ้มสุนทร www.togetherdriven.com 171
34 จตุรงค์ หมื่นทิพย์ ไรดิ้ง แม็กกาซีน 367
35 สุทธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา The Bike 247
36 พิสิษฐ์  นารถมณี Two Wheels Action 319
37 ปิยะณัฐ วงศ์ราษฎร์ Two Wheels Action 342
38 ทนง แซ่เล้า ไซเคิลโรด 221
39 วัลภา คำศรี www.carbeliever.com 343
40 สุพัด ทวีสินอุดม พ่อมดรถยนต์, carwizard.com 373
41 ยุทธพงษ์ ภาษี thaiautopress.com กิตติมศักดิ์
42 ปรียานุช ปิ่นอำคา www.carvarity.com 362
43 ธนัญชัย ยอดธรรมมา autoliketv 87
44 เอกชัย  ขำขนิษฐ www.carkrab.com 3
45 เกียรติสยาม เกิดทรัพย์ แหล่งรถยนต์, drivingplace.com 56
46 สมศักดิ์  เชาว์รังสรร รายการ Automedia Radio live 28
47 พรชัย ลีลาศิระกุล บัดดี้ไบค์ 368
48 สุทธิชัย เตียวยืนยง ข่าวสด 186
49 ณัฐเทพ เผ่าจินดา autoworldthailand.com 64

หมายเหตุ :

1. เนื่องจากมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก สมาคมฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าอบรม TAJA ACADEMY ครั้งต่อไป สำหรับสมาชิกที่ยกเลิกกระทันหัน และกลับก่อนจบการอบรม

2. สมาชิกที่ต้องการแจ้งยกเลิกเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสมาชิกที่เป็น waiting list ลำดับต่อไป

3. ผู้เข้าอบรมกรุณานำ Notebook และปลั๊กพ่วงมาด้วยเพื่อทำกิจกรรม Workshop

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : หทัยชนก ทองมณี โทร. 061 2237516 line: taja_official

กำหนดการ
อบรม เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media ต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพ และความแข็งแกร่งของสื่อยานยนต์ยุคดิจิตอล
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี
ชั้น 1 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  

09.00                   :     ลงทะเบียน

09.45                   :     กล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน
                                  โดย นายภูวนาถ เผ่าจินดา  นายกสมาคมฯ

อบรมภาคเช้า

10.00 – 11.00               :         แนะนำช่องทางต่างๆ ในการโปรโมทเว็บไซต์ Facebook, Google Search, Google Display Network, Youtube, IG, Twitter

11.00 – 11.20               :         Case Study และสถิติต่างๆ

11.20 – 11.30         :     อธิบาย Consumer Funnel >> เห็น, จำ, ถาม, ติดตาม และ แชร์

11.30 – 12.00         :     การตั้งจุดประสงค์สำหรับทำแคมเปญโปรโมทเว็บไซต์ออนไลน์ และการวางงบประมาณ

12.00 – 13.00         :     พักรับประทานอาหารกลางวัน

อบรมภาคบ่าย

13:15 – 13.30         :     แนะนำ Ad Sense ช่องทางหารายได้จากเว็บไซต์ผ่านการเป็น Google Partner Website พร้อมขั้นตอนการสมัคร Ad Sense

13.30 – 14.15         :     การวางแผนแคมเปญ Google Search, การคิดคำ Keywords และการวัดผลแคมเปญ พร้อม workshop ลงมือทำจริง

14.15 – 14.30         :     พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.15         :     วิธีสร้างแคมเปญโฆษณา Google ทีละขั้นตอน

15.15 – 15.30         :     แนะนำ AUTODIGI Platform และโครงการ Mission to Google Automation สอนการใช้งาน Google Ads ฟรี 1 ปี

16.00                   :     จบการอบรม