หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม กิจกรรมสมาคม สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ยูโร 5 /EV”

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ยูโร 5 /EV”

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ยูโร 5 /EV”  แก้ปมมลพิษ หรือ จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ?!?

เรียน ท่านสมาชิกสมาคม / สื่อมวลชน / หัวหน้าข่าว / บรรณาธิการ

เนื่องด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการ ติดต่อระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการให้การสนับสนุนสมาชิกสมาคมในด้านต่างๆ โดยมีผลงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาโดยตลอด

สมาคมฯ มีแผนงานการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ยูโร 5/EV” แก้ปมมลพิษ หรือ จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ?!? เพื่อชี้ให้เห็นถึง ทิศทางการเดินไปข้างหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ผ่านการสนับสนุนของภาครัฐและความร่วมมือของภาคเอกชน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในปัจจุบัน

ในการนี้สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่าน และผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาวิชาการหัวข้อ “ยูโร 5/EV” แก้ปมมลพิษ หรือ จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ?!? ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้