หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม กิจกรรมสมาคม สมาคมฯ มอบเงินสวัสดิการกรณีบุพการี ของสมาชิกเสียชีวิต

สมาคมฯ มอบเงินสวัสดิการกรณีบุพการี ของสมาชิกเสียชีวิต

คุณภูวนาถ เผ่าจินดา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย และคณะกรรมการ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ “คุณพ่อพิทักษ์ ภมรพล” พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ คุณสินธุ์ชัย ภมรพล กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นสวัสดิการในกรณีบุพการีเสียชีวิต ณ วัดรางบัวทอง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี