หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว ข่าวรถยนต์ สมาคม สรยท.:ต้อนรับขบวนรถยนต์ TR Transformer เชื่อมสัมพันธ์ ไทย – ภูฏาน

สมาคม สรยท.:ต้อนรับขบวนรถยนต์ TR Transformer เชื่อมสัมพันธ์ ไทย – ภูฏาน

:ต้อนรับขบวนรถยนต์ TR Transformer เชื่อมสัมพันธ์ ไทย – ภูฏาน

สมาคม สรยท.: ต้อนรับขบวนรถยนต์ TR Transformer พิชิตเส้นทาง 7 พันกว่ากิโล เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดยคุณแก้วใจ เผอิญโชค กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) สมาคม สรยท.:พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับขบวนรถยนต์ TR Transformer  เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย – ภูฏาน ซึ่งได้ออกเดินทางไปตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  สมาคม สรยท.:ใช้เวลาในการเดินทางไป กลับ รวม 17 วัน ระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตร ผ่านเมียนมา อินเดีย และเข้าสู่ภูฏาน ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย เมื่อบ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ส่วนงานประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

โทร  : 0-2812-2200