หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม กิจกรรมสมาคม สมาคม สรยท. : สรยท.จัดอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media…”

สมาคม สรยท. : สรยท.จัดอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media…”

สรยท.จัดอบรม

สมาคม สรยท. : สรยท.จัดอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media…”

สมาคม สรยท.:นายภูวนาถ เผ่าจินดา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เป็นประธานจัดอบรมเสริมความรู้สื่อออนไลน์ให้กับสมาชิสมาคมฯ สมาคม สรยท.:ภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media ต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพละความแข็งแกร่งของสื่อยานยนต์ยุคดิจิตอล” โดยมีคุณตวงพร สุเนต์ตา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท พลัสเวนเจอร์ จำกัด สมาคม สรยท.:ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการที่ปรึกด้านสื่อดิจิตอลครบวงจรให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯให้มีความรู้ความเข้าใจสื่อดิจิตอลในเชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อของตนในสภาวะที่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงรุกคืบเข้าสื่อบนแพล็ตฟอร์มดิจิตอลมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับสมาชิกพร้อมที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสื่อดิจิตอลอีกด้วย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ