หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม สมาคม สรยท. : เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพกรณีบุพการีสมาชิกฯ เสียชีวิต

สมาคม สรยท. : เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพกรณีบุพการีสมาชิกฯ เสียชีวิต

เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพกรณีบุพการีสมาชิกฯ เสียชีวิต

สมาคม สรยท. : เป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพกรณีบุพการีสมาชิกฯ เสียชีวิต

สมาคม สรยท. : นายรังสรร ทองภู เลขานุการ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) และนางสาวนุสรา เงินเจริญ กรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และตัวแมนสมาชิกฯ ประกอบด้วยนายสมชาย พรหมหนู และนายวิทิต สุนทรสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทองพิมพ์ แตงร่มใบ  คุณแม่ของ คุณลักษณา แตงร่มใบ ในฐานะสมาชิกสมาคมฯ  ทั้งนี้สมาคมฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือในกรณีบุพการีสมาชิกฯ เสียชีวิต ณ วัดประสาท แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร