หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว ข่าวอื่นๆ สมาคม สรยท.:“เอช เซม มอเตอร์” เสริมหลักธรรมควบคู่การทำงาน

สมาคม สรยท.:“เอช เซม มอเตอร์” เสริมหลักธรรมควบคู่การทำงาน

“เอช เซม มอเตอร์” เสริมหลักธรรมควบคู่การทำงาน

สมาคม สรยท.:บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดบรรยายธรรมให้กับพนักงานในหัวข้อ อยากมีชีวิตที่ดี คิดให้ได้แบบนี้ก่อน” สมาคม สรยท.:โดยนิมนต์พระครูใบฎีมงคล วชิรปญฺโญ พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นผู้แสดงปาฐกถาธรรม สมาคม สรยท.:เพื่อสร้างเสริมธรรมะให้พนักงานนำไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้