หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว สมาคม สรยท. : H SEN Moter Religion Camp

สมาคม สรยท. : H SEN Moter Religion Camp

สมาคม สรยท. : H SEN Moter Religion Camp

สมาคม สรยท. : เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ให้กับพนักงาน และบริษัทฯ ในเครือ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

H SEN Moter Religion Camp