หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม สรยท. ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สรยท. ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

TAJA Logo

ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2563 การประกาศผลรางวัล บทความยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ The Halls ถนนวิภาวดีรังสิต นั้น                                           

เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด สมาคมฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2563 การประกาศผลรางวัล บทความยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ออกไปและจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ให้ทราบอีกครั้ง                                                                        

ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.taja.or.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานมาที่ Email : tajathailand@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ และสมาชิกสามารถติดต่อชำระเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ประจำปี 2563 ได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เลขที่บัญชี 075-022122-8 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : tajathailand@gmail.com หรือ Line ID : taja-offcial เพื่อออกเอกสารการรับชำระเงินต่อไป    

จึงเรียนมาเพื่อทราบ