หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมการฝึกอบรมสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมการฝึกอบรมสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

สมาคมฯ ร่วมกับ บริษัท บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้อง พร้อมการฝึกอบรมสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่สมาชิกสมาคมโดยเฉพาะ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-17.00 น. (ระยะเวลาอบรม 2 วันสำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์) ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยส่งใบตอบรับพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงทะเบียนตอบรับก่อนได้สิทธิ์ก่อน) รับจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่านเท่านั้น และผู้ลงทะเบียนตอบรับจะต้องเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 วัน

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะมีโอกาสให้สมาชิกฯ ที่เข้าร่วมได้ส่งเสริมทักษะการขับขี่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯด้วยดีเช่นเคย

หมายเหตุ:       สมาชิกสามารถส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยสมาชิกต้องลงชื่อรับรองการใช้สิทธิ์ และสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมได้ 1 คนเท่านั้น (ลงทะเบียนตอบรับก่อนได้สิทธิ์ก่อน) รับจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่านเท่านั้น

[Download not found]