หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม แจ้งช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

แจ้งช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

TAJA Logo

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศไทย รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ สมาคมฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนให้กับสมาชิก สมาคมฯ จึงมีมติให้ความช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้

  1. งดเว้นค่าบำรุงสมาคมประจำปี 2563 จำนวน 100 บาท
  2. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 3,000 บาท

สมาคมฯ จะงดเว้นค่าบำรุงสมาคมรายปี และมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีสถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) โดยพิจารณาจากเอกสารต่ออายุสมาชิก-แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้จากช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร ต่ออายุสมาชิก-แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือได้จาก
    www.taja.or.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/
    และส่งเอกสารมาที่ Email : tajathailand@gmail.com
    หรือ Line ID : taja-official
  • หรือ กรอกเอกสาร ต่ออายุสมาชิก-แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือได้จาก https://forms.gle/i53iWar8bhLtphgp6

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 (COVID-19) ของภาครัฐ และและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของสมาชิก สมาคมฯ จะแจ้งผลการพิจารณามอบเงินช่วยเหลือสมาชิก และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งข้อมูลการโอนเงินให้กับสมาชิกทาง email ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารต่ออายุสมาชิก-แจ้งขอรับเงินช่วยเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ