เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ ศ.2542 โดยกลุ่มผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกภาคส่วนให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สาธารณชนทั่วไป ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ 1

นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านต่างๆ และการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือสมาชิก ครอบครัวของสมาชิก ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา, การตรวจสุขภาพประจำปี, การทำประกันชีวิต, การจัดอบรมในโครงการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างพัฒนาบุคคลากรของวิชาชีพสื่อมวลชนฯ อีกด้วย

ระเบียบข้อบังคับ สรยท.
สวัสดิการสมาชิก สรยท.
คณะกรรมการบริหาร สรยท.
ทำเนียบนายก สรยท. ในอดีต
ทำเนียบสมาชิก
รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี
ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางงานแถลงข่าว ปี 2562