หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว สมาคม สรยท. : กทพ. ปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมาคม สรยท. : กทพ. ปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

กทพ. ปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมาคม สรยท. : กทพ. ปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

 

สมาคม สรยท. : นายดำเกิงปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2562 โดย กทพ. ได้ส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำนวน 8 นาย พร้อมด้วย รถตรวจการณ์ 1 คัน รถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 1 คัน เรือท้องแบน 1 ลำ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์ฟื้นฟู ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟู สิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหาย ณ บริเวณหน้าศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้จัดส่งบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกภูมิภาคที่ประสบภัยในลักษณะต่าง ๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 อุทกภัยภาคใต้ ทั้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ