หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว สมาคม สรยท. : ฮุนได มอบส่วนลดค่าอะไหล่ 30% ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

สมาคม สรยท. : ฮุนได มอบส่วนลดค่าอะไหล่ 30% ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

ฮุนได มอบส่วนลดค่าอะไหล่ 30% ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

สมาคม สรยท. : ฮุนได มอบส่วนลดค่าอะไหล่ 30% ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

สมาคม สรยท. : บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ด้วยการมอบส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับค่าอะไหล่ และส่วนลดพิเศษ 200 บาทสำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์(เชลล์) ให้กับลูกค้าฮุนไดที่รถยนต์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์  โดยลูกค้าสามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์บริการฮุนไดใน 6 จังหวัดพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ได้แก่ อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, นครสวรรค์ และพิษณุโลก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้ลูกค้าฮุนไดยังสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพ พร้อมรับฟังคำปรึกษาและข้อแนะนำจากทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์บริการฮุนไดทั่วประเทศ รวมถึงรับส่วนลดพิเศษ 40 % สำหรับค่าอุปกรณ์ระบบเบรก ได้แก่ ชุดผ้าเบรกหน้า, ชุดผ้าเบรกหลัง, จานเบรกล้อหน้า และจานเบรกล้อหลัง ของรถยนต์รุ่นเอช-วัน และแกรนด์ สตาร์เร็กซ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา