หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว สมาคม สรยท. : นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คนใหม่

สมาคม สรยท. : นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คนใหม่

นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คนใหม่

สมาคม สรยท. : นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คนใหม่

สมาคม สรยท. : นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีมติเลือก นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วาระปี 2563-2565 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป แทนนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คนใหม่ ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วย

นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

ประวัติด้านการศึกษา

– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์