หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม สรยท. ขอเชิญร่วมอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media ต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งของสื่อยานยนต์ยุคดิจิตอล”

สรยท. ขอเชิญร่วมอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media ต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งของสื่อยานยนต์ยุคดิจิตอล”

Road to Pro-Media

 

สมาคมฯ มีแผนงานโครงการ “TAJA ACADEMY” เพื่อยกระดับพัฒนาสมาชิกให้เป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ โดยกำหนดจัดอบรม “เจาะลึกสื่อออนไลน์ Road to Pro-Media ต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งของสื่อยานยนต์ยุคดิจิตอล” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น !

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และนำไปสู่การสร้างรายได้จากการพัฒนาสื่อของตัวเองหรือในองค์กรของตัวเองในที่สุด และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯ ด้วยดีเช่นเคย

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมกรุณานำ Notebook และปลั๊กพ่วงมาด้วยเพื่อทำกิจกรรม Workshop

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:   นางสาวหทัยชนก  ทองมณี ผู้จัดการสมาคมฯ
โทร 06 1223 7516, 08 9996 4666  line ID: taja-official

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ที่นี่