หน้าแรก สมาคม สรยท. TAJA Best Content Awards 2019

TAJA Best Content Awards 2019

TAJA Best Content Awards 2019
โครงการ : รางวัลบทความดีเด่นด้านรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย

หลักการและเหตุผล

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. เล็งเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนด้านรถยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความสู่สาธารณชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ มาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นทุ่มเทของสื่อมวลชน ทางสมาคมฯ จึงริเริ่มจัดทำโครงการประกวดบทความดีเด่นด้านรถยนต์ โดยตั้งชื่อโครงการว่า : TAJA Best Content Awards 2019

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกนักคิดนักเขียน ด้านรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 2. เพื่อยกระดับความเข้มข้นของบทความให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อผลิตเผยแพร่บทความ ต่อสาธารณะชนให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

กฎกติกา การร่วมประกวด TAJA Best Content Award มีดังนี้

 1. ต้องเป็นบทความด้านรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ บทความทดสอบ เทคนิค วิชาการ เทคโนโลยีนวัตกรรม แนะนำการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย เป็นต้น
 2. เจ้าของบทความต้องเป็นสมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.)
 3. สมาชิกผู้เข้าประกวด ส่งบทความได้สูงสุด 1 ชิ้น
 4. ต้องเป็นบทความที่กำลังเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย และหรือสิ่งพิมพ์ ของสมาชิกผู้เข้าประกวด
 5. รูปแบบการส่งบทความ เป็นไฟล์ text 1 ไฟล์ ความยาวไม่น้อยว่า 1,000 คำ พร้อมรูปภาพ ไม่เกิน 10 รูป ขนาดแต่ละรูปภาพ ไม่เกิน 500Kb ส่งมาที่ tajathailand@gmail.com
 6. เปิดรับส่งบทความตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563
 7. เริ่มนำบทความลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://www.taja.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 8. บทความที่ส่งเข้าประกวด ต้องผ่านการพิจารณาคัดกรองจากคณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เนื้อหาของบทความต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม หรือถ้อยคำลามก อนาจาร

 เกณฑ์การตัดสินของสมาคมฯ

 1. บทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคนเข้าอ่านบทความมากที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) https://www.taja.or.th เท่านั้น
 2. เว็บไซต์ https://www.taja.or.th จัดเก็บสถิติการเข้าอ่านผ่านเครื่องมือ Google Analytics ที่เชื่อถือได้
 3. อนุญาตให้แชร์บทความผ่านช่องทางแชร์บทความภายในเว็บไซต์สมาคมฯ หรือช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ
 4. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการคัดเลือกผู้ชนะ

 1. รางวัล TAJA Best Content Award : เจ้าของบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจมากที่สุด จากการตัดสินของคณะกรรมการ
 2. รางวัล TAJA Popular Content Award : เจ้าของบทความที่มีสถิติผู้เข้าอ่านมากที่สุด
      *จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Analytics

คณะกรรมการกลั่นกรอง บทความ

 1. นายสมศักดิ์ มีลือการ
 2. นายลิขิต น้าประเสริฐ
 3. นายศักดิ์ณรงค์ ฉันทศาสตร์
 4. นายพิสิษฐ์ ภาระก้านตรง

คณะกรรมการตัดสิน

 1. นายกสมาคมฯ (โดยตำแหน่ง)
 2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายวัชระ ธรรมศรี , นายยุทธพงษ์ ภาษี
 3. กรรมการกิตติมศักดิ์ นายบูรพา อารัมภีร อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 4. ประธานคณะอนุกรรมการ TAJA Best Content Awards 2019 นายณัฐเวช ยอดแสง

รางวัล

 1. TAJA Best Content Award : เจ้าของบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจมากที่สุด
  – รางวัล Best Content Award ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสดจำนวน 20,000 บาท
  – รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ
 1. TAJA Popular Content Award : เจ้าของบทความที่มีสถิติผู้เข้าอ่านมากที่สุด
  – รางวัล Popular Content Award ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสดจำนวน 10,000 บาท

กำหนดเวลาในการมอบรางวัล  

ทำการมอบรางวัลให้กับสมาชิกในงานประชุมใหญ่สมาคม ปี 2563