หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม ประกาศสมาคม ขอเชิญร่วมงาน “TAJA RALLY 2018 พวกเราเพื่อนกัน # Red Carpet Night Party”

ขอเชิญร่วมงาน “TAJA RALLY 2018 พวกเราเพื่อนกัน # Red Carpet Night Party”

 

ด้วยในปี 2561 นี้ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบรอบ 19 ปี เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปีสานสัมพันธ์สื่อยานยนต์กับแหล่งข่าว นายภูวนาถ เผ่าจินดา นายกสมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรม“TAJA RALLY 2018 พวกเราเพื่อนกัน # Red Carpet Night Party” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา (The Heritage Pattaya Beach Resort) โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคมฯ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นการกุศล

ณ โอกาสนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเสียใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน และสำหรับผู้ติดตามท่านต่อไปมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

กำหนดการ
TAJA RALLY 2018 พวกเราเพื่อนกัน # Red Carpet Night Party
วันเสาร์ที่ 10
– วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา (The Heritage Pattaya Beach Resort)

07.00 น.           ลงทะเบียนที่จุดสตาร์ท ณ ตลาดบองมาร์เช่
                           – รับเสื้อ “TAJA RALLY 2018 พวกเราเพื่อนกัน”   
                           – รับเอกสารการแข่งขันและสติ๊กเกอร์เบอร์รถ ณ จุดสตาร์ท

08.00 น.           พิธีเปิดการแข่งขันโดย นายกสมาคม นายภูวนาถ เผ่าจินดา

08.05 น.           ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ซุ้มสตาร์ท

08.09 น.           ตีธงแข่งขัน

12.00 น.           เข้าสู่ TC. เพื่อความอิ่มท้องมื้อเที่ยง

14.30 น.           สิ้นสุดกิจกรรม ณ โรงแรม The Heritage Pattaya Beach Resort
                          เช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย

#############

18.00 น.           กิจกรรมภาคค่ำ Red Carpet Night Party ธีม: ฮอลลีวูดเดินพรมแดงให้โลกจำ
                          ลุ้นโชคใหญ่ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน
22.00 น.          สิ้นสุดกิจกรรม

#############

 

[Download not found]