หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าวสมาคม สมาคม สรยท. ขอเชิญสมาชิกร่วมงาน TAJA RALLY & FUN RUN 2019 “20+ พวกเรายังเป็นเพื่อนกัน”

สมาคม สรยท. ขอเชิญสมาชิกร่วมงาน TAJA RALLY & FUN RUN 2019 “20+ พวกเรายังเป็นเพื่อนกัน”

เนื่องด้วยในปี 2562 นี้ เป็นปีที่ทางสมาคมฯ มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนครบวาระ 20 ปี เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปีสานสัมพันธ์สื่อยานยนต์กับแหล่งข่าว และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ ในโอกาสนี้จึงจัดกิจกรรมโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นการกุศลด้านการศึกษา ดังนี้

1. TAJA RALLY 2019 “20+ พวกเรายังเป็นเพื่อนกัน” ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี-นครนายก (Royal Hill Golf Resort & Spa)

2. TAJA 20+ FUN RUN CHARITY 2019 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
ณ Royal Hill Golf Resort & Spa

ณ โอกาสนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเสียใช้จ่ายทีมละ 2,000 บาท (2 ท่าน/ทีม ประกอบด้วยผู้ขับและผู้นำทาง) และสำหรับผู้ติดตามท่านต่อไปมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กำหนดการ
TAJA RALLY & FUN RUN 2019 “20+ พวกเรายังเป็นเพื่อนกัน
วันเสาร์ที่ 28
– วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
เส้นทางกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี-นครนายก (Royal Hill Golf Resort & Spa)

 

07.00 น.           ลงทะเบียนที่จุดสตาร์ท ณ ตลาดบองมาร์เช่
– รับเสื้อ TAJA RALLY 2019 20+ พวกเรายังเป็นเพื่อนกัน”
– รับเอกสารการแข่งขันและสติ๊กเกอร์เบอร์รถ ณ จุดสตาร์ท

08.00 น.           พิธีเปิดการแข่งขันโดย นายกสมาคม นายภูวนาถ เผ่าจินดา

08.05 น.           ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ซุ้มสตาร์ท

08.09 น.           ตีธงแข่งขัน

12.00 น.           เข้าสู่ TC. เพื่อความอิ่มท้องมื้อเที่ยง

14.30 น.           สิ้นสุดกิจกรรม ณ โรงแรม Royal Hill Golf Resort & Spa
จ.นครนายก เช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 น.           กิจกรรม TAJA 20+ FUN RUN CHARITY 2019
                       – ถ่ายภาพร่วมกัน ณ จุดสตาร์ท

#############

18.00 น.           กิจกรรมภาคค่ำ TAJA Party 20+ พวกเรายังเป็นเพื่อนกัน
ลุ้นโชคใหญ่ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

22.00 น.           สิ้นสุดกิจกรรม

#############