หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว สมาคม สรยท. : ประกาศ แจ้งการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมฯ

สมาคม สรยท. : ประกาศ แจ้งการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมฯ

สมาคม สรยท. : ประกาศ แจ้งการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมฯ

สมาคม สรยท. : ประกาศ แจ้งการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมฯ

ที่สรยท.  037/2563                                                                                                     วันที่  ธันวาคม 2563

เรื่อง       แจ้งการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมฯ

 เรียน      สมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

             ตามที่ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ได้ออกประกาศสมาคมฯ ลงวันที่ พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเข้าแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยข้อความโฆษณา ชวนเชื่อ กล่าวหาด่าทอ ดูถูกเหยียดหยามสมาคมฯ สู่สาธารณะผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย กับนายวิโรจน์ ธัญญหาร และนายวศิน อนมาน และจากการตรวจสอบพบว่านายวิโรจน์ ธัญญหาร ยังคงสมาชิกภาพลำดับที่ 19 และนายวศิน อนมาน ได้ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคมฯ แล้วนั้น

             สมาคมฯ มิได้นิ่งเฉยกับการกระทำดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้ประชุมเพื่อพิจารณาการกระทำต่อสมาคมฯ รวมถึงการพิจารณาหนังสือลาออกจากสมาชิกสมาคมฯ ของสมาชิกคนดังกล่าวตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม และมีติ ดังนี้

1. สมาชิกภาพของสมาชิก คณะกรรมการบริหารมีมติให้  นายวิโรจน์ ธัญญหาร สมาชิกลำดับที่ 19 สิ้นสุดสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จากมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 11.6 เนื่องจากสร้างความเสื่อมเสีย แก่ชื่อเสียงเกียรติยศ ของสมาคมฯ อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีความผิดชัดเจน ตามที่สมาคมฯ ได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2563

2การพิจารณาหนังสือลาออกจากสมาชิกสมาคมฯ ตามที่นายวิโรจน์ ธัญญหาร สมาชิกลำดับที่ 19 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิก ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริหารมีมติไม่อนุมัติหนังสือลาออก โดยให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

            ทั้งนี้ หากนายวิโรจน์ ธัญญหาร กระทำการใดๆ นับจากนี้เป็นต้นไป ขอแจ้งให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                                                         

 ขอแสดงความนับถือ

วชิระ.png  นายวชิระ  เรืองมาลัย

 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย