หน้าแรก สมาคม สรยท. ข่าว สมาคม สรยท. : โตโยต้าร่วมสนับสนุน กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 OLYMPIC DAY

สมาคม สรยท. : โตโยต้าร่วมสนับสนุน กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 OLYMPIC DAY

โตโยต้าร่วมสนับสนุน กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 OLYMPIC DAY

สมาคม สรยท. : โตโยต้าร่วมสนับสนุน กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 OLYMPIC DAY

สมาคม สรยท. : นายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย พลตรีจารึก อารีราชการัณย์  รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และ นายพิชัย ชุณหวชิร รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นางปิยะดา  จงพยุหะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2020 OLYMPIC DAY เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ที่ผ่านมา